Συχνές Ερωτήσεις για οδηγίες προγράμματος

Πως κάνω αντίγραφο ασφάλειας

Αντίγραφα ασφαλείας η backup κάνουμε ακολουθώντας τα τρία παρακάτω βήματα

1) Υποστήριξη --> Συντήρηση κεντρικών πινάκων --> Backup --> Backup


Πως κάνω αναβάθμιση προγράμματος 

Αναβάθμιση προγράμματος κάνουμε ακολουθώντας τα  παρακάτω βήματα

2)Υποστήριξη --> Αναβάθμιση Εφαρμογής -->Συνέχεια --> Συνέχεια με εγκατάσταση.